Psychoterapia dorosłych, młodzieży i dzieci.

Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc pacjentowi m.in. w rozumieniu dróg, na jakich dochodzi on do formułowania swoich sądów. Interwencje werbalne terapeuty przeplatają się z pojawiającym się z nowym rozumieniem doświadczenia pacjenta.

Psychoterapia to aktywne doświadczenie poznawania siebie, prowadzi do zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania w codziennym życiu. Celem psychoterapii jest uzyskanie trwałych zmian w strukturach osobowości. Poprzez pogłębienie wiedzy na temat źródła objawów oraz uzyskanie wglądu we własne procesy psychiczne, możliwy jest bardziej satysfakcjonujący rozwój osobisty i zawodowy.

Terapia indywidualna polega na regularnych rozmowach z terapeutą podczas sesji terapeutycznych. Zwykle takie spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapia poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, na których terapeuta i pacjent omówią zasady psychoterapii, ustalają kontrakt oraz cele terapeutyczne.

Udzielam pomocy psychologicznej i prowadzę psychoterapię indywidualną osób z różnego typu problemami emocjonalnymi i psychicznymi:

  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nastroju (depresyjne, maniakalno-depresyjne)
  • zespoły natręctw
  • choroby psychosomatyczne
  • zaburzenia odżywiania
  • problemy w relacjach z innymi
  • stany niepokoju i napięcia
  • problemy ze snem
  • kryzysy życiowe (okresu dojrzewania, wieku średniego, rozstania, utraty…)
  • problemy wychowawcze

Magdalena Grudzińska
53-135 Wrocław ul. Sokola 51/3
Tel. 693 456 755