Psychoterapia dorosłych, młodzieży i dzieci.

Psychoterapia dzieci

W pracy terapeutycznej z dzieckiem opieram się na ścisłej współpracy z rodzicami opiekunami. W celu pełnego zrozumienia oraz rozeznania w sytuacji rodzinnej spotkania z dzieckiem uzupełniane są konsultacjami z rodzicami opiekunami.

Sama praca terapeutyczna z dzieckiem polega na wspólnej zabawie, rysowaniu, rozmowie. Psychoterapeuta interpretuje i nadaje rozumienie spontanicznej aktywności dziecka, pomaga dziecku zrozumieć otaczający go świat, wprowadza elementy psychoedukacji. Psychoterapia, którą Państwu proponuję, jest skuteczną formą leczenia, dlatego iż skupia się nie tylko na usunięciu objawów zewnętrznych takich jak np. ataki złości, ale również ich przyczyn. Często zdarza się, że rodzice podejmują wiele wysiłku, w celu zredukowania różnych niepożądanych zachowań dziecka, chociażby poprzez popularny system kar i nagród, co u niektórych dzieci nie przynosi pożądanego rezultatu, a w konsekwencji nierzadko wywołuje bezradność u rodziców.

Pomagam dzieciom:

  • diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych
  • problemy w grupie rówieśniczej
  • nieśmiałość
  • niechęć do nauki
  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • nadpobudliwość psychoruchowa
  • zachowania agresywne, autoagresywne
  • zaburzenia emocji i zachowania – stres, zaburzenia lękowe – nerwice, problemy adaptacyjne, zaburzenia snu, uzależnienia, zaburzenia jedzenia

Serdecznie zapraszam na konsultację niepokojących zachowań Państwa pociech.

Magdalena Grudzińska
53-135 Wrocław ul. Sokola 51/3
Tel. 693 456 755