Strona główna

ladderPracuję z pacjentami dorosłymi i młodzieżowymi  w nurcie psychodynamicznym. Jestem pod stałą superwizją specjalistów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, jednego z niewielu ośrodków w Polsce rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz oligofrenopedagogiem. Pięcioletnie studia psychologiczne ukończyłam we Wrocławiu. Następnie swoją wiedze i umiejętności z zakresu psychoterapii rozwijałam na szkoleniach w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym: dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, obecnie kończę czteroletnią szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, przygotowując się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zdobywane w placówkach publicznych i niepublicznych pozwala mi skutecznie prowadzić psychoterapię pacjentów dorosłych jak i dzieci.

O mnie

ladderPracuję z pacjentami dorosłymi i młodzieżowymi  w nurcie psychodynamicznym. Jestem pod stałą superwizją specjalistów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, jednego z niewielu ośrodków w Polsce rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz oligofrenopedagogiem. Pięcioletnie studia psychologiczne ukończyłam we Wrocławiu. Następnie swoją wiedze i umiejętności z zakresu psychoterapii rozwijałam na szkoleniach w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym: dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, obecnie kończę czteroletnią szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, przygotowując się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zdobywane w placówkach publicznych i niepublicznych pozwala mi skutecznie prowadzić psychoterapię pacjentów dorosłych jak i dzieci.

Psychoterapia

Balance-DP_6109815_XLPsychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc pacjentowi m.in. w rozumieniu dróg, na jakich dochodzi on do formułowania swoich sądów. Interwencje werbalne terapeuty przeplatają się z pojawiającym się z nowym rozumieniem doświadczenia pacjenta.

Psychoterapia to aktywne doświadczenie poznawania siebie, prowadzi do zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania w codziennym życiu. Celem psychoterapii jest uzyskanie trwałych zmian w strukturach osobowości. Poprzez pogłębienie wiedzy na temat źródła objawów oraz uzyskanie wglądu we własne procesy psychiczne, możliwy jest bardziej satysfakcjonujący rozwój osobisty i zawodowy.

Terapia indywidualna polega na regularnych rozmowach z terapeutą podczas sesji terapeutycznych. Zwykle takie spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapia poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, na których terapeuta i pacjent omówią zasady psychoterapii, ustalają kontrakt oraz cele terapeutyczne.

Udzielam pomocy psychologicznej i prowadzę psychoterapię indywidualną osób z różnego typu problemami emocjonalnymi i psychicznymi:

 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju (depresyjne, maniakalno-depresyjne)
 • zespoły natręctw
 • choroby psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania
 • problemy w relacjach z innymi
 • stany niepokoju i napięcia
 • problemy ze snem
 • kryzysy życiowe (okresu dojrzewania, wieku średniego, rozstania, utraty…)
 • problemy wychowawcze

Psychoterapia dzieci

Nelumno_nucifera_open_flower_-_botanic_garden_adelaide2

W pracy terapeutycznej z dzieckiem opieram się na ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami. W celu pełnego zrozumienia oraz rozeznania w sytuacji rodzinnej spotkania z dzieckiem uzupełniane są konsultacjami z rodzicami/opiekunami. Sama praca terapeutyczna z dzieckiem polega na wspólnej zabawie, rysowaniu, rozmowie. Psychoterapeuta interpretuje i nadaje rozumienie spontanicznej aktywności dziecka, pomaga dziecku zrozumieć otaczający go świat, wprowadza elementy psychoedukacji. Psychoterapia, którą Państwu proponuję, jest  skuteczną formą leczenia, dlatego iż skupia się nie tylko na usunięciu objawów zewnętrznych takich jak np. ataki złości, ale również ich przyczyn. Często zdarza się, że rodzice podejmują wiele wysiłku, w celu zredukowania różnych niepożądanych zachowań dziecka, chociażby poprzez popularny system kar i nagród, co u niektórych dzieci nie przynosi pożądanego rezultatu, a w konsekwencji nierzadko wywołuje bezradność u rodziców.

Pomagam dzieciom:

 • diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych
 • problemy w grupie rówieśniczej
 • nieśmiałość
 • niechęć do nauki
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zachowania agresywne, autoagresywne
 • zaburzenia emocji i zachowania – stres, zaburzenia lękowe – nerwice, problemy adaptacyjne, zaburzenia snu, uzależnienia, zaburzenia jedzenia

Serdecznie zapraszam na konsultację niepokojących zachowań Państwa pociech. Prowadzę również badania diagnostyczne oraz sporządzam opinie psychologiczne.

Oferta

leafsPsychoterapia dorosłych, młodzieży i dzieci.

 Diagnoza i leczenie:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń depresyjnych i adaptacyjnych,
 • problemów wieku dojrzewania,
 • zaburzeń emocji i zachowania u dzieci.


Cennik:

 • Konsultacja psychologiczna – 150zł
 • Psychoterapia indywidualna – 120zł

 

 

Kontakt

Magdalena Grudzińska:

Tel. 693 456 755                                                                               

Gabinety:

Wrocław, Sokola 65/3