Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny, mający pomóc pacjentowi m.in. w rozumieniu dróg, na jakich dochodzi on do formułowania swoich sądów. Interwencje werbalne terapeuty przeplatają się z pojawiającym się z nowym rozumieniem doświadczenia pacjenta.

Psychoterapia to aktywne doświadczenie poznawania siebie, prowadzi do zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania w codziennym życiu. Celem psychoterapii jest uzyskanie trwałych zmian w strukturach osobowości. Poprzez pogłębienie wiedzy na temat źródła objawów oraz uzyskanie wglądu we własne procesy psychiczne, możliwy jest bardziej satysfakcjonujący rozwój osobisty i zawodowy.

Terapia indywidualna polega na regularnych rozmowach z terapeutą podczas sesji terapeutycznych. Zwykle takie spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapia poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, na których terapeuta i pacjent omówią zasady psychoterapii, ustalają kontrakt oraz cele terapeutyczne.

Psychoterapia dzieci

W pracy terapeutycznej z dzieckiem opieram się na ścisłej współpracy z rodzicami opiekunami. W celu pełnego zrozumienia oraz rozeznania w sytuacji rodzinnej spotkania z dzieckiem uzupełniane są konsultacjami z rodzicami opiekunami.

Sama praca terapeutyczna z dzieckiem polega na wspólnej zabawie, rysowaniu, rozmowie. Psychoterapeuta interpretuje i nadaje rozumienie spontanicznej aktywności dziecka, pomaga dziecku zrozumieć otaczający go świat, wprowadza elementy psychoedukacji. Psychoterapia, którą Państwu proponuję, jest skuteczną formą leczenia, dlatego iż skupia się nie tylko na usunięciu objawów zewnętrznych takich jak np. ataki złości, ale również ich przyczyn. Często zdarza się, że rodzice podejmują wiele wysiłku, w celu zredukowania różnych niepożądanych zachowań dziecka, chociażby poprzez popularny system kar i nagród, co u niektórych dzieci nie przynosi pożądanego rezultatu, a w konsekwencji nierzadko wywołuje bezradność u rodziców.

Magdalena Grudzińska
53-135 Wrocław ul. Sokola 51/3
Tel. 693 456 755